Lasse Maijala

Lasse Maijala on valmistunut osteopaatiksi 2006 Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta. Osteopaattina hän kuuluu Valviran Terhikki rekisteriin ja Suomen osteopaattiliittoon. Kiinnostus lastenosteopatiaan syttyi jo opiskeluaikana halusta päästä käsiksi vaivojen syihin mahdollisimman tuoreina. Hänen näkemyksensä mukaan monien aikuisten ongelmien syyt ovat jo varhaislapsuudessa tai syntymässä. Lasse on kattavan jatko-opiskelun lisäksi erikoistunut lastenosteopatiaan Lontoossa arvostetulla Osteopathic Centre for Children -klinikalla. Lasse on toiminut usean vuoden osteopatian aineopettajana ammattikorkeakoulu Metropoliassa. Lasse toimi Suomen osteopatiayhdistyksen puheenjohtajana yhdistyksen viimeiset 2 vuotta, minkä päätteeksi ammattikunnan yhtenäistämiseksi jäsenistö liittyi suomen osteopaattiliittoon. Lasse on vuosi vuodelta jatkanut ahkerasti jatkokouluttautumistaan Osteopatian syvempiin saloihin, sekä kouluttaa niin valmistuneita kuin osteopaatteja alkutaipaleellaan.

Ida Koivisto

Ida on keväällä 2022 Metropolian nelivuotisesta tutkinnosta valmistunut osteopaatti. Hän teki opinnäytetyönsä aiheesta vauvan suolisto-aivoakseli ja autonomisen hermoston sietoikkuna – osteopaattisia lähestymistapoja koliikkioireisen vauvan hoidossa. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Metropolian Koliikki koskettaa -tutkimushankkeen kanssa. Ida on toiminut vyöhyketerapeuttina vuodesta 2016 ja hoitaa kaikenikäisiä vauvasta vaariin. Hän tekee työtä vauvojen, lasten sekä perheiden kanssa, joilla on toive lapsesta. Taustaa Idalla on media-alalta, mutta syvempi kutsumus alkoi löytyä, kun kiinnostus ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaan heräsi vuonna 2008. Ida on ollut laajasti kiinnostunut erilaisista ihmisen terveyttä tukevista hoitomuodoista ja menetelmistä. Hän on tutustunut koulutuksissaan mm. ravintoterapian, aromaterapian sekä akupunktion maailmaan. Ida on myös kouluttautunut TRE-ohjaajaksi. Trauma-informoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla on lähellä Idan sydäntä. Ida on luonteeltaan ikuinen opiskelija. Tällä hetkellä hän syventyy osteopatian jatkokoulutuksissa biodynaamiseen osteopatiaan sekä lasten ja perheiden hoitamiseen. Osteopatiassa Idaa kiehtoo sen ydin ja filosofia ihmisestä kehon, mielen ja sielun kokonaisuutena sekä osteopatian monipuolisuus ihmiselämän haasteiden moninaisen kirjon kohtaamisessa – ihmisen kohtaaminen siitä paikasta käsin, missä hän on nyt.