Osteopaatti (AMK)

Andrew Taylor Still
Osteopatian kehittäjä Andrew Taylor Still

Osteopaatti (AMK) on manuaalisen lääketieteen ammattilainen. Osteopaatti on koulutuksessaan perehtynyt tuki- ja liikuntaelimistön lisäksi kehon verenkierron, hermoston, hengityselimistön, ruuansulatuselimistön ja sukupuolielinten toimintaan. Osteopaatti on myös koulutettu ymmärtämään perusteet lääketieteen eri osa-alueista ja on siten kykenevä ohjaamaan potilaan tarpeen vaatiessa osaavalle lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Suomessa osteopatia ei toistaiseksi kuulu KELA:n tuen piiriin, joten osteopaatit toimivat yksityisinä ammatinharjoittajina. Kunnat voivat ostaa osteopaatin palveluja niitä tarvitseville potilaille ja työpaikkojen suositellaan tekevän samoin, sillä osteopatia on hyvin kustannustehokasta. Tietyt vakuutusyhtiöt voivat korvata osteopaattisen hoidon. Osteopatian laillistamista ajaa Suomen osteopatiayhdistys yhdessä Suomen osteopaattiliiton kanssa.

USA:ssa osteopaateilla on sama koulutus kuin tavallisilla lääkäreillä ja lisänä syventyminen osteopatian manuaaliseen tutkimukseen ja hoitoon. USA:ssa osteopaateilla on siis luonnollisesti myös samat oikeudet kuin lääkäreillä ja he voivat työskennellä sairaaloissa.

Englannissa osteopatia on vakiinnuttanut asemansa kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Englannissa osteopaateilla on osittain yhtäläiset oikeudet lääkäreiden kanssa. Englannissa osteopaattien toimintaa valvoo GOsC (General Osteopathic Council).